Ohtlike puude langetamine, raie

Hoonestatud või erineva taristuga kaetud aladel puude langetamine on alati seotud suurema või väiksema riskiga. Meie üheks peamiseks tegevuseks on tagada ohtlike puude läbimõeldud langetamine minimaalsete riskidega.

Millal tasub arborist appi kutsuda?
– Kui puu asub piiratud hoonestatud alal
– Kui puu asub elektriliinide lähistel
– Kõik muud asukohad, kus puu võib langetamisel ümbritsevat loodust või vara kahjustada.

Puudehooldus

Puude hooldustöid teostatakse enamasti kas kevadel või sügisel ning tööde eesmärgiks on tagada puudele võimalikult pikk eluiga ja esteetiline välimus, samuti ennetada eelkõige linnakeskkonnas võimalikke ohte ümbritsevatele inimestele, hoonetele ja sõidukitele.

Peamised hooldustööd on:
– Vananenud okste välja lõikamine
– Harvendus- ja kujunduslõikus (võra tõstmine, vormi kujundamine, võra puhastus)
– Surnud ja vigastatud okste tagasilõikus

Heki ja võsa lõikus

Sõltumata sellest, kas soovitakse hekil pidevalt hoida mingit kindlat kuju või mitte, tuleks hekki regulaarselt pügada. Heki lõikamine soodustab uute kasvude teket ja nii püsib see elujõuline. Ka vabakujulise heki puhul peaks pidevalt eemaldama haigeid oksi ning teadma erinevaid pügamisvõtteid, mille abil säilitada heki elujõud pikkadeks aastateks. Just siin oleks mõistlik ilusa tulemuse huvides konsulteerida arboristiga.

Kändude freesimine

Mädanenud kännud ja neist tekkivad juurevõsud on tihti takistuseks uue haljastuse probleemivabal rajamisel või endise haljastuse taastamisel. Eemaldame freesitera abil kännud maa-aluseid pindmisi paigaldisi kahjustamata. Kändude freesimisest tekkinud augud täidame protsessi käigus välja kaevatud orgaanilise massiga ning katame seejärel mullaga, nii saab koheselt endisele kännukohale ka muru külvata. Sellisele meetodil töötades ei teki haljastusse pikka aega kinni kasvavaid tühimikke.

Vihmaveesüsteemide puhastus

Vihmaveerennid vajavad puhastamist eelkõige talve hakul, mil puude läheduses asuvate hoonete katustele on langenud suurel hulgal lehti ning hoonete vihmaveerennid on täitunud lehesodiga. Lehtedest tingitud ummistused võivad tingida ebameeldivaid üllatusi ja ootamatut kahju hoonele nii väljast kui seest.
Vihmaveerenne on mõistlik puhastada enne suuremat külma, sest külmunud lehesodi eemaldamine on keerulisem ning tunduvalt ohtlikum ka vihmaveerennidele. Meilt saab tellida spetsiaalset vihmaveesüsteemide puhastamise teenust, tänu igapäevasele arboristitööle oleme harjunud ka kõrgustes töötama.

Jää ja lumetõrje katuselt

Seoses arboristiteenuste osutamisega oleme harjunud kõrgustes töötama — meil pole vahet kuhu ronida! Meil on olemas ka ronimiseks vajalikud rakmed ja köied hoonete katustel töötamiseks, pääseme katustel kohtadesse, kuhu muidu on keeruline pääseda ning puhastame katuse ohtlikust lumest ja jääst. Olgu siis tegu potentsiaalse ohuga möödujatele, hoone läheduses olevale varale või katuse kandekonstruktsioonidele.

Raieluba nõudavate tööde sooritamine

Paljude puude langetamiseks on riigi poolt seatud nõue omada raieluba. Selle taotluseks on loodud vastavad sätted ning tingimused, millega end kurssi viia. Abistame Teid vajalike nõuannete ning soovitustega.