Professionaalsed arboristi teenused

Meie teenuste hulgas on ohtlike puude langetamine/raie, puudehooldus, heki- ja võsalõikus, kändude freesimine, vihmaveesüsteemide puhastus, jää ja lumetõrje katuselt.

Meie teenustest

Lisaks nõustamisele ja teoreetilistele teadmistele kuuluvad arboristi oskuste hulka ka kõikvõimalikud puude ning põõsastega seotud tööd. Tema peamisteks töövahenditeks on mootorsaag ja võsalõikur, millega saab puid-põõsaid hooldada ja langetada nii maapinnalt, tõstukikorvist kui alpinistivarustuse abil.

Levinumad tööd, mida arborist igapäevaselt teeb on hävinud, kahjustunud või planeeringusse mittesobivate puude piiramine või langetamine piiratud tingimustes, näiteks hoonete ja elektriliinide vahel või muud moodi keerukates tingimustes. Levinud väljend sedalaadi töö kohta on ohtlike puude langetamine.

Samas kuulub arboristi oskuste hulka ka terve rida vähemkeerukaid töid — kasvõi heki pügamine, õunapuude lõikamine, kändude freesimine ja muud sarnased tegevused.

Kes on arborist?

Arborist on puuhooldusspetsialist, kelle töö hõlmab kõike, mis on seotud kõrghaljastusega – alates eri liikide ehituse ja talitluse tundmisest kuni kahjustunud või hävinud puude langetamiseni. Arboristi oskusi kinnitab alati vastav kutsetunnistus, mis tõestab, et isik on läbinud vajalikud koolitused ning omandab asjakohaseid teadmisi puithaljastuse professionaalseks käsitluseks.

0
Aastat töökogemust
0 +
Rahuolevaid kliente​
0 +
Ohutult langetatud puid​

Miks on puud olulised?

Inimesed näevad tihti puudel ja põõsastel eelkõige dekoratiivset funktsiooni, nõus, see on väga oluline komponent. Linnapildis annavad puud sageli muude materjalide kõrval keskkonnale pehmust ja elavat struktuuri.

Puude paigutus võib olla osaks kujundavast arhitektuurist, luua sotsiaalseid eraldusi ja kooslusi, aga olla ka teenäitajaks erinevate linnaruumide vahel. On levinud ütlus, et pargid on linna kopsudeks. Lisaks hapniku tootmisele ja õhu puhastamisele mängivad puud linnas olulist rolli mikroökoloogiliste keskkondade säilitamisel. Puud-põõsad pakuvad elukohta lindudele ja putukatele, tekitades nii soodsamaid kohti väiksemate taimede kasvuks.

Avaliku ruumi esteetika ja praktilisuse seisukohalt tuleb puudele ja põõsastele pidevalt tähelepanu pöörata, vaid sedasi püsib keskkond terviklik ja hubane. Kui hekist üks puu haigestub, ei riku see vaid ilusat vaadet. Haige puu ohustab ka teisi läheduses asuvaid puid. Aastaingsed hooldustööd on nii linna- kui ka privaathaljastuse püsima jäämiseks ning turvaliste keskkondade loomiseks möödapääsmatud.

Hinna kujunemisest

Teenuse hind sõltub alates krundil paiknevate puude tihedusest, east, seisukorrast, pinnase tingimustest kuni muude lugematute tingimusteni välja. Seega tehakse täpne hinnapakkumine alles objekti üle vaadates.

Külastus

Veendume töö keerukuses ja mahus ning teeme vastavalt sobiva pakkumise.

Planeerimine

Planeerime töid tuginedes kliendi vajadustele.

Täitmine

Oleme kindlad, et suudame Teile tagada soodsaima hinnapakkumise, sealjuures töö kvaliteeti kärpimata.

Võtke meiega ühendust!

Kirjutage oma muredest või helistage ja saame aidata!